Közlekedésbiztonsági fejlesztések a MÁV Zrt.-nél

A MÁV Zrt. műszaki fejlesztései az elmúlt évek/évtized során számottevő mértékben javították a hazai vasúthálózat közlekedésbiztonsági színvonalát. “A MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei – szakaszolt projekt” elnevezésű, az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósított, IKOP-2.1.0-15-2016-00019, IKOP-3.1.0-15-2019-00018 és IKOP-3.2.0-15-2019-00033 számú projektek három alapvető fejlesztési területre összpontosítottak.

 1. a vasúti átjárók biztonságának növelésére
 2. a közlekedő vasúti járművek rendellenességeinek kiszűrésére
 3. a vasúti pályahálózat felügyeletére

Vasúti átjárók

A vasúti átjárók biztonsága az átjárók biztosítottságának és a vonatérzékelés javításával növelhető.
A szintbeni közút-vasúti kereszteződések országos felülvizsgálatát követően a veszélyességi sorrend alapján a legindokoltabb helyeken a biztonság növelése érdekében LED-optikákkal felszerelt fénysorompókat telepítettünk, a már működő fénysorompókat félsorompókkal egészítettük ki, és a fénysorompókban az izzós fényjelző-optikákat LED-optikára cseréltük, valamint az útburkolati jelek kijavítására és a jelzőtáblák átalakítására is sor került.

A projekt megvalósításának eredményeként

 • a vasúti szintbeli átjárók biztosítottsági szintje emelkedik, nő a magasabb biztosítottságú átjárók aránya,
 • a vasúti átjárók biztosítását szolgáló berendezések üzemeltetési biztonsága javul,
 • a hatékonyabb jelzőrendszerek kiépítésével csökken a balesetek személyi kockázata és javul a közlekedési morál,
 • mindezeken keresztül a baleseti kockázatok szignifikáns mértékben csökkennek, a balesetek megelőzhetővé válnak, a baleseti károk csökkenése várható.
A kisebb forgalmú vonalakon a vasúti pályák korróziója okozta söntproblémák a jelenlegi vonatérzékelőket kiváltó tengelyszámláló berendezések alkalmazásával volt megszüntethető.

Járműdiagnosztika

A MÁV Zrt. pályavasúti szolgáltatását igénybe vevők számának folyamatos növekedésével nő a járművek műszaki állapotából és a nem megfelelő rakodásból származó baleseti kockázat. A nemzetközi és részben a hazai gyakorlatban a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentésére a vasúti pálya mentén különböző fajtájú/típusú járműdiagnosztikai eszközök kerültek telepítésre, amelyek kellő időben jelzik és kiszűrik a közlekedési feltételeknek nem megfelelő járműveket.

A vasúti közlekedés biztonságának megfelelő szinten tartása érdekében a MÁV Zrt. hálózatát igénybe vevők járműveinek közlekedés közbeni ellenőrzésének kiépítéséhez szükséges volt egy hálózati szintű fejlesztési koncepció megalkotása. A vasúti közlekedés biztonsága piaci tényező; megbízhatóságunk, versenyképességünk meghatározó eleme, üzletpolitikánk szerves része.

A MÁV Zrt. közforgalmú vasúti pályahálózatán közlekedő vasúti járműveknél előforduló túlterhelést, rakomány-elmozdulást, keréklaposodást, hőnfutást, kerékhibát az előzetes kocsivizsgálat nem minden esetben tudja kiszűrni.

A rakomány-elmozdulás és a keréklaposodás, a hőnfutás a közlekedő vonatoknál menet közben is kialakulhat. A megengedettnél nagyobb tengelyterhelés, az egyenetlen kerékteher elosztás és a keréklaposodás a megnövelt pályaigénybevételen túl balesetek forrása is lehet.

A diagnosztikai berendezések telepítésével

 • javul a pályaminőség, biztonságosabbá válnak a vasúti pályák, a pálya- és forgalombiztonság javul,
 • a váratlan műszaki meghibásodásokból adódó balesetek megelőzhetővé válnak,
 • a vasúti pályán történő közlekedési balesetek kockázata csökken,
 • javul a menetrendszerűség,
 • a karbantartások tervezhetőbbé, hatékonyabbá válnak,
 • a felelős vagyongazdálkodás javul azáltal, hogy a pálya és a járművek károsodása megelőzhető, és növelhető a járművek és az infrastruktúra használhatósági ideje
 • a vasútvállalatok számára magasabb szintű szolgáltatások nyújthatók,

Hőnfutásjelző berendezés

A berendezés feladata a vasúti járművek tengelycsapágyai, illetve hibás fékműködés esetén a kerék- és féktárcsák melegedésének (mozgás közben, érintkezés nélküli) észlelése, a mért értékek továbbítása a kijelölt szolgálati helyre, valamint a megengedett üzemi értéknél nagyobb hőmérsékletek kiértékelése, jelzése, illetve riasztás adása.

Dinamikus kerékterhelés-mérő rendszer

A berendezés feladata a vasúti járművek kerekeinek laposodását, kerék- és tengelyterhelését, kerék- és tengelyterhelés eltérését mozgás közben észlelni és mérni, a mért értékeket továbbítani a kijelölt szolgálati helyre, valamint a megengedett értéknél nagyobb terhelésértékek kiértékelése, jelzése, illetve riasztás adása.

Rakszelvény megfigyelő berendezés

A berendezés feladata a vonatok rakományának ellenőrzése és megfigyelése (a rakszelvény előírásoknak megfelelően). A rendszer lézerszkennerek segítségével vizsgálja az áthaladó vasúti járművek külső szelvényének a méretét. A pályában elhelyezett tengelyszámlálók információt adnak a vonat sebességéről, valamint a vonatban található egyes vagonok elejének és végének helyéről. Az így kapott információból készül el a vonat háromdimenziós modellje, amely lehetővé teszi a rakszelvényen túlérő rakományok felismerését. A kritikus zónába kerülő, rakszelvényen túlnyúló rakomány (esetleg antenna) riasztást eredményez. Riasztás esetén, a vonatkövető szoftver a kezelő központban minden elérhető információt megjelenít, amely lehetővé teszi az operátor részére a riasztás megerősítését, szükség esetén pedig a vonat megállítását.

Nyomkarima ellenőrző berendezés

A mérőrendszer feladata a MÁV pályavasút hálózatának kijelölt mérőpontjain az áthaladó vasúti járművek jellemző kerékprofil méreteinek mérése, a mérések kiértékelése a szabványos kerékprofilok alapján, a mérési adatok tárolása és összehasonlító analízise. A rendszer az egyes mérési pontokra kiépített kerékprofilmérő állomások közös központhoz kapcsolódó összehangolt hálózataként alkalmas a vasúti pályára veszélyes futóművű járművek kiszűrésére, a valós-idejű áthaladó jármű adatok időbeli rögzítésére, kerékprofil méreteltérési statisztika felvételére és forgalom monitorozási feladatokra. A rendszer szoros együttműködésben áll a MÁV forgalomirányító és szállításirányító informatikai rendszerével.

Áramszedő figyelő berendezés

A berendezés feladata a MÁV pályavasút hálózatának kijelölt mérőpontjain áthaladó villamos üzemű vasúti járművek áramszedőinek utazósebesség melletti ellenőrzése. Az áramszedősaru szénbetét, jellemző magasságának (kopás, beégés) mérése, előírt érték alapján való értékelése, a mérési adatok tárolása és összehasonlító analízise. A mérőrendszer alkalmas az áramszedő esetleges deformációjának kiszűrésére, valamint az áramszedő elhaladásakor a statikus kontaktnyomás meghatározására.

Pályadiagnosztika

A MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági fejlesztéseinek részeként üzembe helyezendő Multifunkciós Mérőjármű (MFMJ) a legkorszerűbb diagnosztikai rendszerekkel vizsgálja a hazai pályahálózat műszaki állapotát. A videós pályafelügyeleti rendszer segítségével időben felismerhetők a vágányok szerkezeti elemeiben és a felsővezeték-rendszerben kialakuló hibák és elváltozások. A berendezés alkalmas az ETCS, GSMR rendszerek mérése is.